กกต.ประกาศผลผู้ตรวจการเลือกตั้งอุดร,หนองบัวลำภูมีผู้ถูกร้องเรียน

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

            คณะกกรรมการการเลือกตั้ง เผยมี 10 จังหวัดมีการร้องเรียน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง จังหวัดภาคอีสานมากที่สุด รวมทั้งอุดรธานีและหนองบัวลำภู ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ถูกร้องเรียนได้ชี้แจง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้ง 77 จังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง-นับคะแนน และการทุจริตเลือกตั้งทุกรูปแบบ  จังหวัดละ 8 คนแล้ว ซึ่งในส่วนของจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคายและบึงกาฬ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

จังหวัดอุดรธานี 1.นายประพันธ์ พลแพงขวา 2.นายประยงค์ พลเยี่ยม 3.นายพิทยา สุนทรวิภาต 4.นายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสดิ์ 5.นายยุทธศักดิ์ ภูธรโคตร 6.นางรัชนี เกษคุปต์ 7.ว่าที่พันตรีวีรยุทธ ไวยภาษ 8.นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์

จังหวัดหนองบัวลำภู 1.พลตำรวจตรี ชัยทัต รุ่งแจ้ง 2.นางสาวทวีวรรณ บุญนาจเสวี 3.พันตำรวจเอก นิรุธ ปัญญาธร 4.นายปิยะศักดิ์ คำสีลา 5.นายพินิจ บุตรกัณหา 6.นายไพบูลย์ พันธนิติ 7.นายสุชาติ ศรีสุวรรณ 8.นางอุไรวรรณ ศิริโยธา

จังหวัดหนองคาย 1.นายกาจณรงค์ สุริยวงศ์ 2.นายชัยมงคล ขัตติยะราช 3.นายชำนาญ กองแก้ว 4.นายเดชา พจนสุนทร 5.ว่าที่ร้อยโท ถวัลย์ บุรมรา 6.นายปรีชา ตึงตระกูล 7.พันตำรวจเอก ปัญญา ปุยนุเคราะห์ 8.นายพัฒนธรณ์ กีรติรัฐวัฒน์

จังหวัดบึงกาฬ 1.นายคอมฉันท์ นาเมืองรักษ์ 2.นายคาน เศษรักษา 3.นายถาวร ศรีลุนช่าง 4.นายเทวัญ สรรค์นิกร 5.นายนิพันธ์ สุวรรณวงศ์ 6.นายปกครอง พงษ์ญาติ 7.นายวิทยา พิสัยพันธ์ 8.พันตำรวจโทอิสรพงษ์ พิมพ์สุวรรณ

ขณะเดียวกัน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการส่งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดให้ สำนักงาน กกต.จังหวัด ปิดประกาศ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ และแจ้งข้อมูลหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม หรือพฤติการณ์ของผู้ได้รับการคัดเลือกนั้น ว่า ขณะนี้ทราบมาว่าเริ่มมาการส่งข้อมูล และเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมายัง สำนักงาน กกต.แต่ละจังหวัดแล้ว แต่ยังไม่สามารถระบุจำนวนเรื่องร้องเรียนได้แน่ชัด เพราะอยู่ในระยะเวลา 15 วัน ในการปิดประกาศ จึงจะต้องรอให้ครบกำหนดเวลา และให้สำนักงาน กกต.จังหวัดสรุปเรื่องร้องเรียนก่อนจะรายงานมายัง กกต.ส่วนกลางอีกครั้งหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรื่องร้องเรียนผู้ตรวจการเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดในขณะนี้ ส่วนหนึ่งเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ไม่มีการลงชื่อผู้ร้องเรียน และส่วนหนึ่งเป็นเรื่องขอให้ กกต.เปิดเผยผลการลงคะแนนคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด แต่เรื่องดังกล่าวเป็นการลงคะแนนโดยลับ ทางสำนักงาน กกต.จังไม่สามารถเปิดเผยผลการลงคะแนนดังกล่าวได้

About admin