ถึงคิวของบริษัทในเครืออุดรเจริญศรีโกมินทร์ประธานศาลปู่ย่าสมัยที่69

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี ประกอบพิธีเสี่ยงทายเลือกคณะกรรมการใหม่ โดยมีสมาคม 11 องค์กรจีน ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมสังเกตการณ์และเสี่ยงทาย และผลการเลือกประธาน “โกมินทร์” พี่ใหญ่แห่งตระกูลทีฆธนานนท์ หรือกลุ่มเจริญศรี ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี คนใหม่ สมัยที่ 69

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ สนามทุ่งศรีเมือง ที่ประทับชั่วคราว เจ้าปู่ย่าอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีคัดเลือกคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ – ย่าอุดรธานี สมัยที่ 69 โดยหม่อมหลวงสราลี กิติยากร สมาคม 11 องค์กรจีนในจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์ การทำพิธีปัวะปวย หรือ เสี่ยงทาย

ผลการเสี่ยงทาย คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่าอุดรธานี สมัยที่ 69 ประกอบด้วย 1.คุณโกเมนทร์  ฑีฆธนานนท์ อุดรเจริญศรี 2.คุณวิภาวรรณ บุญดีมีสุขสันต์ 3.บจก.นาวินแท็กเตอร์ 4.รวมชัย เภสัช 5.คุณอภิรัตน์ จิรัฏฐ์ฐิติพัฒน์ 6.หจก.อุดรเรืองสินไทยพืชผล 7.คลังง้วนโอสถ 8.หจก.ศรีธนเทพวัสดุภัณฑ์ 9.เจ็งชงฮวดเส็ง 10.อุดรเฮงเซอร์วิส 11.รุ่งเรืองค้าข้าว 12.โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน 13.ร้านประสิทธิ์ชัยเช็คปั้ม 14.เฮียย่งเฮง 15.พรภิรุนย์ 16.ศิริวัฒนา 17.ห้างทองอ่อนนุช 3 18.อุดรศิริชัย 19.สมบูรณ์โอสถหนองวัวซอ 20.โรงกลึงสองอุดรรวมช่าง 21.ศิริรัตน์ 95/2 22.ร้านดิออฟฟิศ 23.บจก.เจริญผลมอเตอร์ ฟอร์ดฑีฆเจริญ 24.หจก.อุดรชัยวัฒนามอเตอร์ 25.แสงอุทัยโลหะกิจ 26.ห้างเพชรทองเศรษฐสิริ 27.ร้านขอบคุณ 28.ร้านสมบูรณ์ยาไทย 29.ก๋วยเตี๋ยวพวง 30.น้ำดื่มยูนิค 31.ตึ่งอะไหล่ยนต์ 32.ร้านข้าวต้มปลาตรอกข้าวต้ม 33.โรงแรมประจักษ์ตรา 34.เฮงฮวดโอสถ หอนาฬิกา

ทั้งนี้ ภายหลังจากการคัดเลือกแล้ว กรรมการได้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานกรรมการ ผลปรากฏว่า นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท อุดรเจริญศรี (1968) จำกัด และผู้บริหารตลาดเมืองทองเจริญศรี ได้รับเลือกเป็นประธานคนใหม่ สมัยที่ 69 และจะมีการเลือกคณะกรรมการบริหารต่อไป

About admin