บั้งไฟพญานาคโลกหนองคายจัดใหญ่พร้อมกันในสามอำเภอ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2561 จังหวัดหนองคาย ทุ่มงบประชาสัมพันธ์ 1.8 ล้าน เชิญคนมาเที่ยวที่อำเภอเมือง อำเภอโพนพิสัย และอำเภอรัตนวาปี ระหว่างวันที่ 20 ต.ค.-1 พ.ย.61 นี้ โดยเฉพาะวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 หรือ วันออกพรรษา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 24 ต.ค.2561 จึงขอเชิญชวนกันมาพิสูจน์ความมหัศจรรย์ ของบั้งไฟพญานาค แห่งแม่น้ำโขง ที่จังหวัดหนองคายกันอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานประชุมเตรียมจัดงาน “เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก  ประจำปี  2561”  ซึ่งปีนี้กำหนดจัดงานใน 3 อำเภอ  ได้แก่  อ.เมืองหนองคาย,  อ.โพนพิสัย  และ  อ.รัตนวาปี  ระหว่างวันที่  20 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นี้

สำหรับกำหนดการ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย   ได้กำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก  ประจำปี 2561  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  20–27  ตุลาคม 2561,  การจัดงานออกพรรษา  ไหลเรือไฟ  บั้งไฟพญานาคโลก อ.โพนพิสัย  ประจำปี 2561 “Naga Fire Miracle of  Faith” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  23 ตุลาคม  – 1 พฤศจิกายน 2561  (ในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย)  และการจัดงานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก  อ.รัตนวาปี  ประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  22 – 25 ตุลาคม 2561  ณ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน  ต.โพนแพง  และบ้านท่าม่วง  ต.รัตนวาปี  อ.รัตนวาปี  จ.หนองคาย

การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามความพร้อมของคณะกรรมการในด้านต่างๆ ทั้งการจัดกิจกรรมการแสดง การคมนาคม การประชาสัมพันธ์ ซึ่งปีนี้ทางจังหวัดทุ่มงบประมาณกว่า 1.8 ล้านบาท  เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายบอกทาง  พร้อมประชาสัมพันธ์ยังสื่อต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบอย่างทั่วถึง  การจัดการด้านที่พัก  รถโดยสาร  การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  การรักษาพยาบาล  และการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP  เพื่อรองรับคลื่นมหาชนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ จ.หนองคาย  ใน 3 อำเภอ  ในห้วงเทศกาลดังกล่าว  โดยเฉพาะวันขึ้น  15 ค่ำเดือน  11 หรือวันออกพรรษา  ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 24 ต.ค.61  เชิญมาพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของบั้งไฟพญานาคแห่งแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายกันอีกครั้ง

About admin