ลงนามMOUจัดการขยะเหลือศูนย์

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

จังหวัดอุดรธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการขยะเหลือศูนย์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะที่แหล่งกำเนิด โดยการลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เป้าหมายเพื่อลดขยะมูลฝอย

วันนี้(27 กรกฎาคม 2555)ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล นายนพวัชร สิงห์ศักดา รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “อุดรธานี มุ่งสู่ Zero Waste”  มีนางรัชนี เอมะรุจิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสากล ฐินะกุล ผอ.สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมงาน โดยมีพิธีมอบป้ายชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะแก่เทศบาลเมืองหนองสำโรง และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะเหลือศูนย์กับหน่วยงานทีเกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง่แวดล้อมจ.อุดรธานี กล่าวว่า ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของจังหวัด ปัจจุบันเกิดขึ้นประมาณ 900 ตันต่อวัน สามารถกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการประมาณ 160 ตันต่อวัน โดยการฝังกลบที่สถานกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุดรธานี  ส่วนที่เหลืออีก 740 ตัน กำจัดโดยเทกองบนพื้น ฝังในหลุมและการเผาในที่โล่ง

จังหวัดอุดรธานีจึงดำเนินโครงการ “อุดรธานี มุ่งสู่ Zero Waste”  สู่สาธารณะและขยายเครือข่ายความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มอบนโยบายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะเหลือศูนย์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด โดยการลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ โดยเป้าหมายให้เกิดการลดขยะมูลฝอย การคัดแยกนำกลับมาใช้ซ้ำ และแปรรูปใหม่ให้มากที่สุด ทั้งในชุมชน สถานศึกษา และสถานที่ราชการ ให้อุดรธานีเป็นจังหวัดการจัดการขยะเหลือศูนย์ต่อไป

นอกจากนี้ภายในงานยังมีซุ้มนิทรรศการด้านการจัดการขยะและสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การรับซื้อขยะ ซุ้มกิจกรรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกการจัดการขยะชุมชน กองทุนขยะและการจัดการขยะอินทรีย์โดยการเลี้ยงไส้เดือนดิน เป็นต้น

About admin