ศาลปู่ย่าอุดรจัดทำพิธีบรรจุกระถางธูปมหามงคล

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี ประกอบพิธีบรรจุผลธูปและผงอิทธิเจ ลงในกระถางธูปมหามงคล หลังได้จัดสร้างเพื่อให้เกิดความเป็นสากลและหลีกเลี่ยงมลภาวะจากควันธูป ภายในตำหนักที่ประทับของปู่ย่า พร้อมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสาธุชนที่มากราบไหว้ช่วงเทศกาลต่างๆด้วย โดยมีคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี ผู้นำ 10 องค์กรจีน 11 ตระกูลแซ่ ผู้นำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธี

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน พิธีบรรจุผงธูปและผงอิทธิเจ ลงในกระถางธูปมหามงคล โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 24  พ.ต.อ.วรณัฎฐ์ ผันผ่อน รรท.ผบก.ภ.จว.อุดรธานี นายชูชาติ ชัยชูเกียรติ ประธานกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 68 นายปรีชา ชัยรัตน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี นายปรีชา ชัยรัตน์ ประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี นายแสวง ศิริจันทรโรภาส ประธานมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายสิริพงษ์ อุเทนพิทักษ์กุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี  คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี  ผู้นำ 10 องค์กรจีน 11 ตระกูลแซ่ ผู้นำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธี

นายชูชาติ ชัยชูเกียรติ ประธานกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี สมัยที่ 68 กล่าวว่า ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี ได้ถือกำเนิดจากตำนานโบราณและก่อตั้งมาเป็นเวลานาน เป็นที่เคารพสักการะของสาธุชนชาวอุดรธานี และประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง มีผู้มีจิตศรัทธา เข้ากราบไหว้องค์เจ้าปู่ เจ้าย่า เป็นจำนวนมาก เดิมกระถางธูปได้ประดิษฐานบนแท่นในตำหนักที่ประทับ ซึ่งมีพื้นที่คับแคบ ไม่สามารถรองรับผู้มีจิตศรัทธาที่มากราบไหว้ขอพรช่วงเทศกาลต่างๆ คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 68 จึงได้จัดสร้างกระถางธูปใบใหญ่จำนวน 1 ใบ ปากกระถางกว้าง 108 เซนติเมตร ความสูง 295 เซนติเมตร ใบเล็ก จำนวน 2 ใบ ปากกระถางกว้าง 68 เซนติเมตร ความสูง 212 เซนติเมตร ประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าตำหนักที่ประทับ เพื่อให้เกิดความเป็นสากลและหลีกเลี่ยงมลภาวะจากควันธูปภายในในตำหนักที่ประทับ พร้อมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสาธุชนที่มากราบไหว้ช่วงเทศกาลต่างๆ ด้วย

About admin