ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีทำพิธีเสี่ยงทายหาประธานพร้อมกรรมการชุดใหม่

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

พ่อเมืองอุดรธานี เป็นประธานคัดเลือกกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่าอุดรธานี สมัยที่ 68 ซึ่งต่อมาที่ประชุมมีมติเลือก  “ชูชาติ” ผู้บริหารหจก.เอส ออโตทีม และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าผู้เดียวในจังหวัดอุดรธานี  ได้รับเลือกเป็นประธานคนใหม่

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ที่ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีคัดเลือกคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ – ย่าอุดรธานี สมัยที่ 68 โดยมีสมาคม 11 องค์กรจีนในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ สมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีน , สมาคมเตี่ยอัน , มูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่า , สมาคมฮากกา , มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี , มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน , ศาลเจ้าแม่ทับทิม , สวัสดิการพ่อค้าจีน , กรรมการศาลเจ้าปู่ย่าสมัย ที่ 67 , สมาคมศิษย์เก่าอุดรวิทยา และ ชมรมธรรมโฆษะ อุดรธานี ร่วมทำพิธีปัวะปวย หรือ เสี่ยงทาย

ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ – ย่าอุดรธานี สมัยที่ 68 จำนวน 34 รายชื่อ เพื่อเข้ามาบริหารงานศาลเจ้าปู่ – ย่า ในปี 2561 ต่อไป ผลการเสี่ยงทาย ประกอบด้วย 1.บ.เพิ่มพูนปั้มบางจาก สาย 5 2.แสงอุทัยวิทยา สมัย56 สาย 4 3.ห้องเสื้อซาหมวย สมัย 57 สาย 3 4.ต.ยานยนต์ สาย 1 5.ร้านง่วนแสงไทย สาย 2 6.กิจประเสริฐ สาย 1 7.ธนโชติ จอมศิริกุล สนง.ธนโชติ สาย 3 8.ร้านสติ้กเกอร์ 107/8 สาย 5 9.ร้าน dose สาย 4 10.สุรชัยค้าข้าว สาย 4  11.ร้านศรีแดง สาย 2 12.ร้านเอี่ยม ฮั้ว เจอร์นีย์ทิกเก็ต สาย 4 13.ร้านอุดรกวงเฮง สาย 3 14.หมู่บ้านศิรดา หนองหาน สาย 1 15.ศรีแพรภัณฑ์ สาย 2 16.หจก.อุดรจรัสแสง กุดจับ สาย 4 17.อุดรมาสเตอร์เทค สาย 5 18.โรงแรมมาภักดี สาย 3 19.แต้ เฮง ฮวด สาย 1 20.ร้านรัตนาโภชนา สมัย 61 สาย 1 21.Sweet o’clock สาย 5 22.ร้านท๊อปฟี่ สาย 2 23.ลิ้มมงคล พระเครื่อง สาย 2 24.หมง เส็ง ขนส่งสมัย 63 สาย 1 25.เคดี การยาง เต็กเซียง สมัย 56 สาย 1 26.กิตติการพิมพ์ สาย 2 27.อุดรเปเปอร์ จึงจิบเชียง สาย 1 28.ข้าวซอยไทยใหญ่ สาย 4 29.อุดรช่างอีสายคอนกรีต สาย 1 30.อาแปะ3 ก๋วยเตี๊ยวหมู สาย 4 31.หจก.อุดรขวัญใจทัวร์ 32อั้ว เฮง โอสถ สาย 1 33.ธนานุภัณฑ์ สาย 3 และ 34.เอส ออโต้ทีม สาย 4

ซึ่งต่อมาได้มีการประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อเลือกประธาน ผลปรากฏว่า นายชูชาติ ชัยชูเกียรติ จาก หจก.เอส.ออโต้ทีม และผู้บริหารบริษัท อุดรทวีทรัพย์(1990) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า ได้รับเลือกเป็นประธานคนใหม่ สมัยที่ 68 และเลขานุการคือ นายภานุพงษ์ โล่ห์สีทอง

About admin