สพล.ชุมพรแถลงข่าว “พลศึกษาเกมส์” ครั้งที่38

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

สถาบันการพลศึกษา มีมติให้สพล.ชุมพร เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “พลศึกษาเกมส์” ประจำปี 2556

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้(30 กรกฎาคม 2555)ที่โรงแรมนภาลัย อุดรธานี นายสมพงษ์ ชาตะวิถี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา นายนพพร อุสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร และนายเสนีย์ นิลทจันทร์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “พลศึกษาเกมส์” ประจำปี 2556 โดยรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ทั้ง 17 วิทยาเขต ร่วมงาน

นายสมพงษ์ ชาตะวิถี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต กำหนดจัดหมุนเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆทุกภูมิภาค สำหรับในครั้งที่ 38 ประจำปี 2556 คณะอำนวยการจัดแข่งขันมีมติให้สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร ร่วมกับจังหวัดชุมพร สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชุมพร เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 21-30 กรกฎาคม 2556

นายนพพร อุสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร ในนามตัวแทนของจังหวัดชุมพร กล่าวถึงความพร้อมว่า จังหวัดโดยสมาคมกีฬาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอบจ.ชุมพร ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อต้อนรับชาวพลศึกษาจากทั่วประเทศให้ได้รับความสะดวกและความสุขตลอดการแข่งขัน จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดขนาดเล็ก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ สวนผลไม้ สวนปาล์มสวนยาพารา สถานที่พักใช้โรงแรมในตัวเมืองและรีสอร์ทใกล้ๆ เนื่องจากโรงแรมขนาดใหญ่มีน้อย ฉะนั้นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่บางวิทยาเขตอาจจะต้องกระจายไปตามรีสอร์ทต่างๆ  ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวมีหาดทรายที่สวยงาม และยังมีผลไม้หลายชนิด

นายเสนีย์ นิลทจันทร์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร กล่าวว่า คำขวัญในการแข่งขันครั้งนี้คือ “มิตรไมตรีเหนือชัยชนะ” สัตว์นำโชคได้แก่กระทิงชื่อไมตรี ส่วนสัญลักษณ์การแข่งขันอยู่ในระหว่างการออกแบบ สนามแข่งขันทั้ง 37 ชนิดใช้สนามหลัก 2 แห่งคือ สนามกีฬาจังหวัดชุมพร และสนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร นอกนั้นยังใช้สนามของโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงเวลาเตรียมการอีก 1 ปี เชื่อว่าสนามแข่งขันทุกสนามจะมีความพร้อมและสมบูรณ์อย่างเต็มที่

About admin