หนองบัวลำภูจัดงานประจำปีวันนเรศวรมหาราช ตรงกับงาน125ปีอุดรธานี

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

หนองบัวลำภูเตรียมจัดงาน “สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18-27 มกราคม 2561 ในขณะที่งานฉลอง 125 ปีวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี ซี่งตรงกับวันที่ 18 มกราคม 2561 เช่นกัน ทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีการชำระประวัติศาสตร์ ทำให้วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรเลื่อนมาตรงกันกับวันก่อตั้งเมืองอุดรธานีพอดี

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 60  ที่ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นการสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภู ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดหนองบัวลำภู เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน รวมทั้ง หารายได้ไว้เป็นค่าใช้จ่ายกิจการอันเป็นสาธารณกุศลอื่นๆ ของจังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 18 – 27 มกราคม 2561 ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นางกษมา อึ้งจิตรไพศาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

พิธีการแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ช่วงบ่าย พิธีเปิดงาน โดยมีขบวนแห่จากทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาต่างๆ รูปแบบจะมีการออกร้านนิทรรศการผลงานของส่วนราชการ การออกร้านมัจฉากาชาด การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดธิดากาชาด ประกวดร้องเพลง การเดินแบบแสดงผ้าไทยการกุศล เป็นต้น โดยมีมหรสพสมโภชทุกคืน

ส่วนที่จ.อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า สำหรับการจัดงาน 125 ปี การก่อตั้งเมืองอุดรธานี ประจำปี 2561 จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม “พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี” ซึ่งพิธีการและกิจกรรมสำคัญเฉลิมฉลองสมโภช จะมีเช่นที่เคยทำมาทุกปี จะเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของยุคสมัย

โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ การประกอบพิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ณ อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พิธีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง พิธีบวงสรวงสดุดี พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงการแสดงฟ้อนรำบวงสรวงสดุดี ที่แสดงออกถึงความระลึกต่อพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ส่วนภาคกลางคืนระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 เทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรมสมโภช ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จะมีการจุดพลุเฉลิมฉลอง  การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน

พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ขณะดำรงพระชนม์ชีพ ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง ที่ปรีชาสามารถยิ่ง อีกทั้งทรงเชี่ยวชาญในศิลปะวิทยาการหลายแขนง ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมล้อมพระราชวัง แม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ที่ยกกำลังไปปราบปรามพวกฮ่อ ณ มณฑลลาวพวน ผู้บังคับราชการทหารประจำซองในพระบรมมหาราชวัง เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารเรือและองคมนตรี

ในโอกาสสำคัญยิ่งที่จังหวัดอุดรธานี ได้พัฒนามีความเจริญรุ่งเรืองมาถึงปีที่ 125 และจะครบรอบเฉลิมฉลองวันก่อตั้งเมืองอุดรธานี ในวันที่ 18 มกราคม 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องมนตรี ทายาทราชสกุล “ทองใหญ่” และนายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นทายาทราชสกุลสืบเชื้อสายทางมารดา มีความประสงค์ส่งมอบศาสตราวุธในพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ที่เก็บรักษาไว้ให้จังหวัดอุดรธานี เพื่อจัดแสดงไว้ให้ประชาชน อนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชมพระปรีชาทางการทหาร โดยได้ส่งมอบศาสตราวุธให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 จำนวน 3 องค์ และจังหวัดได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงและอัญเชิญศาสตราวุธทั้ง 3 องค์ ส่งมอบให้กับเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อนำไปเก็บรักษาและจัดแสดงให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีได้ชื่นชมพระปรีชาทางการทหารต่อไป

นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดอุดรธานี จัดให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ 125 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี และใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัด ซึ่งจากการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย ส่งผลงานเข้าประกวด 35 คน รวม 71 ผลงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ชิ้น และจะต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รูปแบบต้องมีความโดดเด่น สวยงาม จดจำง่ายและสื่อความหมายถึงการเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรครบ 125 ปี และมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์สวยงาม องค์ประกอบครบถ้วน รวมถึงจะต้องสามารถนำไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และจะต้องมีคำอธิบายผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถึงแนวคิด ความหมายของรูปแบบ รูปทรง สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ

นางเกศินีฯ วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวอีกว่า ผลการพิจารณาการประกวดตราสัญลักษณ์ 125 ปี อุดรธานี จากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศ ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศเป็นผลงานของนายพิริยะ กาญจนคงคา พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จะได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล (love) และคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสมบูรณ์ เหมาะสม และจะดำเนินการจดลิขสิทธิ์กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้เป็นลิขสิทธิ์ของจังหวัดอุดรธานี ในงาน 125 ปี ต่อไป

About admin