อุดรยังมียอดตกค้างเกือบครึ่งแสนเชิญผู้ไม่มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

จังหวัดอุดรธานี มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยคนจนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว โดยสามารถใช้สิทธิจ่ายผ่านบัตรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยอุดรธานีมีจำนวน 305,358 ราย รับบัตรแล้ว 258,147 ราย สร้างความดีใจให้กับผู้ได้รับ และขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือคนจน ซึ่งก็ยังคงเหลือตกค้างอีกจำนวนมาก

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งการมอบบัตรคนจนในวันนี้ ก็สร้างความดีใจให้กับผู้ที่เดินทางมารับ และฝากขอบคุณรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือคนจน ก็จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์   คลังจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดสวัสดิการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งนี้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดสามารถลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด และสำนักงานเขตกรุงเทพ โดยลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2560 และผ่านคัดกรองคุณสมบัติแล้ว กระทรวงการคลังจะออกบัตรสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิเพื่อนำไปใช้รับสวัสดิการตามที่ภาครัฐกำหนด เช่น ใช้ชำระค่าเดินทางรถโดยสารรถประจำทาง รถไฟ ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าซื้อสินค้าอุปโภคอุปโภคที่จำเป็นเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

อนึ่งในวันเดียวกันนี้ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนอนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีประชาชนเดินทางมาตรวจสอบและรับบัตรทั้งสิ้น 800 คน

นายอารมณ์ ภูวงศ์ษา ผจก.ธกส.อุดรธานี  เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.สาขาอุดรธานี ดูแลผู้ลงทะเบียนสาขาอุดรธานี สาขาย่อยนาข่า และสาขาย่อยพิบูลรักษ์ รวม 15,997 คน เริ่มแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเขตตำบลหนองนาคำเป็นวันแรก จากนั้นจะให้ผู้ลงทะเบียนไปรับบัตรที่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดอุดรธานี จำกัด หรือ (สกต.อุดรธานี )

นางธนิตา อาจชารี ผอ.กลุ่มสงเสริมการประการธุรกิจการค้าและการตลาด พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การดำเนินโครงการธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี 20 อำเภอ 156 ตำบล เป้าหมายร้านค้าที่ร่วมโครงการ 511 ร้านค้า มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการ 1,090 ร้านค้า ติดตั้งเครื่อง DEC เรียบร้อยแล้วจำนวน 94 เครื่อง/ร้านค้า และร้านค้าที่สมัครร่วมโครงการและประสงค์ติดตั้งเครื่องรูดบัตร หากเกิดปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี โทร.042-211622

สำหรับคุณสมบัติของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับสวัสดิการ 300 บาทต่อเดือน ผู้มีรายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้รับสวัสดิการ 200 บาทต่อเดือน ซึ่งจังหวัดอุดรธานี มีจำนวนผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 305,358 ราย รับบัตรไปแล้ว 258,147 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค.60) สามารถติดต่อรับบัตรได้ที่ที่ท่านยื่นขอรับสวัสดิการไว้ตั้งแต่ครั้งแรก และบัตรที่ได้รับมาเดือนตุลาคม 2560 สามารถใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560 เนื่องจากเครื่องรูดบัตรยังไม่เพียงพอต่อการบริการ

About admin