เทศบาลอุดรร่วมมือการไฟฟ้าสร้างเคเบิ้ลใต้ดินระยะแรกทำถนนเส้นทางหลัก

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

            เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ลงนาม MOU โครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดินเขตเทศบาลนครอุดรธานี นำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินเพื่อความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี โดยระยะแรกแล้วเสร็จภายในปี 2562

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดินเขตเทศบาลนครอุดรธานี ระหว่าง นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และนายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)โดยมีนายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กสทช. การประปาส่วนภูมิภาค บริษัทสื่อสารโทรคมนาคมจากทุกค่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 ที่ห้องประชุมเวสสุวัณ (ชั้น3 ) อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา เทศบาลนครอุดรธานี

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า เนื่องจากความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายไฟและสายสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม บ้านเมืองขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะยาวนาน สร้างความเดือดร้อนเป็นอันตรายต่อประชาชนผู้สัญจรไปมา ปัญหาดังกล่าวยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง ที่ผ่านมาทางเทศบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กสทช. และบริษัทสื่อสารต่างๆ ก็ได้ร่วมมือกันดำเนินการจัดระเบียบสายบนเสากันมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาในระยะสั้นเท่านั้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้ร่วมมือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)ออกแบบวางแผนและทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดินในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 4 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 บริเวณถนนอุดรดุษฏีถึงถนนโพธิ์ศรี ช่วงหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติถึงวงเวียนน้ำพุ และจากวงเวียนน้ำพุ ถึงสามแยกตัดกับถนนอำเภอ ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร ระยะที่ 2 จากบริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคมถึงสามแยกถนนพานพร้าว ช่วงหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติถึงทุ่งศรีเมือง ระยะทาง 0.97 กิโลเมตร ระยะที่ 3 จากถนนอุดรดุษฏีถึงถนนทหาร จากช่วงวงเวียนน้ำพุถึงห้าแยกอนุสาวรีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมต่อไปจนถึงสามแยกตัดกับซอยจินตคาม ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร และระยะที่ 4 บริเวณถนนโพศรี ช่วงสามแยกตัดกับถนนอำเภอ ไปจนถึงสี่แยกตัดกับถนนมุขมนตรี รวมระยะทาง 1.56 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 6.23 กิโลเมตร

นายอิทธิพนธ์ฯ กล่าวต่อไปว่า โดยทางเทศบาลนครอุดรธานี จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านระบบงานโยธา ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านระบบงานไฟฟ้า และเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน พร้อมทั้งรื้นถอนระบบจำหน่ายเดิมออก ภายใต้มาตรฐานการก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยระยะที่ 1 ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร จะดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2562  ส่วนระยะที่ 2 และระยะต่อๆไป จะดำเนินการหลังจาก ระยะที่ 1 หรือที่ 2 หรือระยะที่ 3 แล้วเสร็จ ตามลำดับ

นายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการก่อสร้าง และบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กล่าวว่า ปัจจุบันกฟภ.ได้ตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนสำหรับหน่วยงานท้องถิ่นที่ประสงค์จะนำสายเคเบิลลงใต้ดินกว่า 1,350 ล้านบาท ซึ่งไม่นับรวมโครงการที่ต้องลงทุนเอง 100 เปอร์เซ็นต์อีกว่า 7,000 ล้านบาท ในพื้นที่ที่มีปัญหาไม่สามารถก่อสร้างขยายระบบจำหน่ายรองรับโหลดในอนาคตแบบเหนือดินได้

สำหรับการดำเนินโครงการในพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี ในระยะที่ 1 การไฟฟ้าส่วนภุมิภาคได้ออกแบบวิธีการก่อสร้างวางท่อร้อยสายเป็นแบบดันท่อลอด (HDD)ทั้งด้านระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ เพื่อลดปัญหาผลกระทบเรื่องการขุดเปิดผิวการจราจรของประชาชนในพื้นที่ โดยมีแนวท่อร้อยสายระบบแรงต่ำอยู่ด้านริมฟุตบาทของทั้งสองฝั่งถนน เพื่อจ่ายไฟผ่านบ่อพักสายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า แนวท่อร้อยสายระบบแรงสูงอยู่บริเวณกลางถนน การก่อสร้างบ่อพักสายใช้วิธีการหล่อสำเร็จจากนอกพื้นที่แล้วนำมาจมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

นายปิยพจน์ฯ รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ กฟภ. กล่าวต่อไปว่า การก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจจำเป็นต้องมีการขุดเปิดผิวการจราจร และปิดการจราจรบางส่วนบ้าง ก็ต้องขอความอนุเคราะห์ประชาชนในพื้นที่เพื่อความสำเร็จของโครงการ ซึ่งก็จะมีการประสานงานกันกับทางเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพูดคุยช่วงระยะเวลาดำเนินการ ทำความเข้าใจเพื่อแก้ปัญหา และเมื่อเราลงนามเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเป็นเรื่องของทางเทศบาลนครอุดรธานีพิจารณาเงินอุดหนุนคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 และในวันนี้เราก็ได้นำแบบก่อสร้างมาปรับปรุงให้ทันสมัย ประกวดราคาจ้างเหมา ในส่วนของการเอาสายไฟฟ้าลงดินคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 8 เดือน หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการรื้อถอน และปรับภูมิทัศน์ร่วมกับทางเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อให้เกิดความสวยงาม งบประมาณ 56 ล้านบาท เป็นระบบงานโยธาของเทศบาลนครอุดรธานี 22 ล้านบาท และระบบงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 34 ล้านบาท การก่อสร้างก็จะเป็นไปตามแผนงานดำเนินการต่อเนื่องกันไปเป็นระยะๆ และขึ้นอยู่กับเรื่องของงบประมาณด้วยว่าจะมาช้าหรือเร็ว

About admin